Organisatie

De personeelsvereniging van de Hogeschool Rotterdam (PV-HR) is er voor alle medewerkers van de Hogeschool Rotterdam. Ook partners en gezinsleden van de leden zijn van harte welkom bij activiteiten. De PV-HR telt meer dan 600 leden en biedt allerlei activiteiten en kortingen aan.

Vrijwilligersorganisatie
Vrijwilligers maken de activiteiten mogelijk. Zij doen dit werk omdat ze het leuk vinden en graag met anderen samenwerken. Ze zetten zich met veel enthousiasme in voor collega’s. Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor onze vereniging? Neem dan contact op.

Doelstelling
Statutair heeft PV-HR als doelstellingen:

  • Mensen binden
  • Mogelijkheden bieden voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling
  • Het onderling contact tussen medewerkers versterken.

Met deze doelstellingen in het achterhoofd worden alle activiteiten georganiseerd.

Financiën
Naast vrijwilligers krijgt onze vereniging ondersteuning van de Hogeschool. Bijvoorbeeld in de vorm van dienstverlening, huisvesting en aansprakelijkheidsverzekering. Financieel is onze vereniging zelfstandig (dus krijgt geen bijdrage van de Hogeschool Rotterdam). De PV-HR is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft ieder jaar een verplichte openbare jaarvergadering voor de leden, waarbij de financiën het programma en het bestuur nader onder de loep worden genomen.

Ondersteuning door Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam regelt de volgende zaken voor ons:

  • verzekering tegen ongevallen, enz.
  • Lokalen en ruimtes in overleg
  • Een e-mail adres
  • De ledenadministratie: inhouding contributie en registratie

Communicatie
Onze website geeft een overzicht van de nu actuele activiteiten.

Bestuur: